Warsztaty Jogi

Organizujemy tematyczne warsztaty jogi dwa razy do roku (wioną i jesienią). Są to weekendowe wyjazdy niedaleko od Opola. Miejsca zawsze wybieramy tak by możana było realizować program warsztatów w połączeniu z relaksem (spacery, sauna, basen).

Grupy warsztatowe liczą do 24 osób.